Edita Floriánová

with Žádné komentáře

Edita Floriánová

Pracuji s drogově závislými a pomáhám jim hledat cestu, jak se stát znovu nezávislými. V rámci neformálního vzdělávání se snažím o osobnostní rozvoj mladých lidí, kteří přijíždějí do ČR jako dobrovolníci, a pracovníků s mládeží, kteří s mladými lidmi pracují.

Co jsem vystudovala

Co máš vystudováno? Formálně jsem vystudovala sociální práci a psychologii. Neformálně jsem se vyučila programem Mládež v akci. A informálně se učím cestováním a potkáváním druhých.

Má oblíbená karta

Jaká je tvá oblíbená karta a proč? Snažila jsem se jednu vybrat, abych mohla odpovědět. Ale pokaždé mě zaujala jedna, druhá, třetí,… nemám oblíbenou kartu. Myslím, že se to mění podle mé nálady a počasí 🙂 Dnes mě zaujala Trpělivost kvůli cestě, naději, nadhledu, ukotvení v přítomnosti,… Zítra?

Přínos karet

V čem vidíš největší přínos karet? Myslím si, že ctnostmi se (často) nevědomky zabýváme v každodenním životě. Setkáváme se s nimi v kontaktu s rodinou, lidmi na ulici i u sebe samých. Mně pomáhají karty zastavit se a zvědomit si konkrétní ctnost. Následně i moje jednání je více vědomé a pokorné v souladu s ctností.