Lenka Ondráčková

with Žádné komentáře

lenka-ondrackova

Provázím pěstouny a jejich přijaté děti procesem pěstounské péče. Jsem klíčová pracovnice, tzv. klíčák. Jsem jim k ruce k různým věcem, nejčastěji funguji jako podpora, zařizuji komunikaci s biologickými rodiči dítěte, sociálkou, asistované kontakty, doprovázím pěstouny k soudu, pracuji s dítětem na problémovém chování, apod. Je to hodně barevná práce. Každý den jiná.

Co jsem vystudovala

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a volný čas v Brně na pajdáku. Nejvíc zkušeností a praxe mi daly projekty, které jsme v rámci studia realizovali. Legislativním divadlem ke změně například.

Má oblíbená karta

To je těžká otázka! Miluju Kejmlovy fotky. A tak obrazem by to byly Radostnost, Věrnost, Ušlechtilost, Objektivita, Upřímnost, Soudržnost, atd. Karta jako celek asi Vnímavost. Je to v poslední době moje téma. Stále je prostor, kam rozvíjet svou intuici.

Přínos karet

Ten vidím rovnou v několika věcech. V příležitosti zastavit se během dne, přitáhnout si k sobě nějaké svoje aktuální téma a všímat si ho během dne. Třeba. Nebo taky ve své práci s dětma! Nechat je si vybrat jednu kartu a povídat si o ní a tím se dostat blíž k dítěti a k tomu, čím aktuálně žije. To je parádní komunikační prostředek. Nebo s dospělýma na kurzech jako zpětnovazební techniku. A v neposlední řadě je to krása pro potěchu oka i duše!