Světlana Vaštová

with Žádné komentáře

Možnosti využití karet ctností

Z mého pohledu i praxe jsou karty ctností dobrým pomocníkem pro práci s lidmi, protože dokáží otevřít různá témata.  V terapiích a koučování díky nim můžeme snadno nabídnout klientovi možnosti, ze kterých vybírá a tím mu usnadnit cestu pojmenování některých problémů nebo oblastí, na kterých potřebuje nebo chce pracovat.

Více racionálním klientům můžeme zase rozšířit prostor pomocí obrázků, aby mohli snáze vyjádřit svoje pocity a nálady, což pro ně bývá často obtížné. Karty lze použít jako startovací pomůcku, s níž otevřeme rozhovor nebo téma, ale můžeme je vzít i jako vodítko ke stanovení klientova záměru pro sezení nebo v životě. Obrázky jsou často velmi pozitivní a lze v nich najít krom vyjádření ctností také jiné aspekty našich životů jako jsou: volnost, svoboda, pestrost, láska, touha, pohyb, otevřenost, originalita – jedinečnost, blízkost, řád…. Které mohou být dalším prostorem pro práci a povídání.

V terapii či koučování je možné  vzít karty i jako hledání míst, která máme neúměrně pevně nastavená od rodičů a zatěžují nás. To může být u každé karty jiné. Ideální stav pro nás může být jiný než maximální hodnota karty. Zatímco odpuštění je vždy vhodné udělat beze zbytku a vždy to má pozitivní dopad na naše zdraví i vztahy, přehnaná svědomitost nás může zatěžovat a ničit. Povídáním o jednotlivých ctnostech a vlastnostech můžeme hledat citlivá a kritická místa klientova života a pomáhat mu je zpracovat. To lze dělat i při zpracovávání obtížné situace či vztahu. Stačí rozložit karty na stůl a nechat klienta vybrat, jaké karty  zpracovávanému odpovídají – ať již v pozitivním či negativním smyslu. Co zde chybí a čeho je dostatek. V jakkoli nepříznivých situacích nebo vztazích je dobré klienta zaměřovat také na to,  co dobrého ze situace získává, co se učí, na jakých aspektech své osobnosti pracuje, když náročnou dobou prochází. Pokud klient dokáže vidět i dobré stránky věci, lépe se situací vyrovná.

Výborným pomocníkem jsou karty při skupinové práci. Využití může být obdobné. Obecně lze říci, že karty jakýmkoliv použitím podporují otevřenost a vzájemné poznání lidí, a tím posilují dobré vztahy ve skupině. Zpočátku je možné využít pouze obrázky, nechat každého vybrat podle své nálady či životní situace a pak si o tom povídat. Pokud se to hodí, mohou členové skupiny vybírat ctnosti tak, jak by na nich rádi pracovali – dle toho, co jim chybí. Na delších akcích a kurzech je možné, aby si každý vybral nejdůležitější ctnost, na které chce pracovat a pokud chce, požádá ostatní, aby mu dávali průběžně zpětnou vazbu, pokud zaznamenají chování, které ctnost podporuje nebo se naopak míjí. Pro kontrolu postupu lze využít škálování nebo grafy, kde si každý stanoví počáteční hodnotu. (Např. sebedůvěra – začíná na  +2, v průběhu akce přijme dotyčný několik malých výzev, ostatní jej v tom podporují, končí např. na +5) Může si stanovit další malé postupné cíle ve svém soukromém životě.

Velké uplatnění karet může být v dětských kolektivech – děti mohou vybírat ty karty, které odpovídají každému z nich a ukázat si tak, jaké v sobě vidí silné stránky. To může podpořit vztahy i v kolektivu dospělých. Je to výbornou protiváhou k tomu, že se v dnešní době často zaměřujeme na nedostatky a chyby, což nás jich bohužel často nezbaví,  ale zaměřením pozornosti na ně nás to v nich spíše ukotvuje. Proto je důležité uvědomovat si svoje silné stránky, povídat si o nich a posilovat je v sobě. A na nich stavět, když se potřebujeme v sobě utkat s něčím, co nám působí problémy a zatěžuje nás to. V praktické práci to může znamenat, že si klient, člen kolektivu nebo dítě vybírá jednu kartu toho, na čem chce pracovat nebo s čím má problémy a například tři karty, jejichž ctnosti má dobře zvládnuté, a které mu pomohou v práci na sobě.

Na akcích a v běžném životě je samozřejmě možné zvolit i mnoho jiných způsobů – od náhodného výběru karty s malým osobním zamyšlením až po rozvíjení vlastního života tím, že pro den či týden zvolíme jednu kartu, která se stane tématem pro dané období.  Zde mají poté největší sílu texty na kartách, kterými lze posilovat jejich působení na nás. Opakovaným čtením pozitivních afirmací v sobě dané aspekty posilujeme.  Ve školách lze karty využít pro povídání s dětmi o jednotlivých ctnostech a otevírat diskuzi o tom, jak se nám je daří v životě naplňovat.

Z mého pohledu mají karty široké uplatnění kdekoliv, kde se pracuje s lidmi. Je to především o situaci a naší tvořivosti jak se je rozhodneme využít.

Světlana Vaštová, terapeut, kouč a lektor