Vzhůru do inspirace

S kartami ctností oživíte výuku. Využijete je v předmětech souvisejících s osobním rozvojem a sociální výchovou.

Síla ctností je vrozena každému. Každému však trochu jinak – podle jeho osobnosti i výchovou, jež mu byla dána. Využijte sílu ctností a budujte ve škole otevřenost a touhu po poznání sebe i druhých. Děti a studenti mohou vybírat ctnosti, které mají, a mohou tak ukázat, jaké u sebe vidí silné stránky. Mohou mluvit o ctnostech, které pozorují u svých spolužáků nebo kamarádů. Podpořte tak vztahy v kolektivu a pomozte žákům posílit pozitivní pohled na sebe sama.

Ctnosti jsou výbornou protiváhou k nedostatkům, kterým se v dnešní době ve školách tolik věnujeme a poukazujeme na ně. Čím více se na ně zaměřujeme, tím více se v nás ukotvují. Proto je důležité pomáhat žákům uvědomovat si a zaměřovat se na své pozitivní silné stránky, povídat si o nich a posilovat je v sobě.

Skvělá pomůcka v oblastech

prevence-rizikoveho-chovani

Prevence rizikového chování

eticka-vychova

Etická výchova

zvladani-emoci-a-agresivity

Zvládání emocí a agresivity

zpetna-vazba

Zpětná vazba

Ctnosti se prolínají celým našim životem a pomáhají měnit naše postoje i hodnotový žebříček. Můžete nechat náhodně vybrat kartu pro malé osobní zamyšlení jedince nebo vybrat jednu kartu, která se stane tématem pro celý týden.

Škála využití karet ctností je široká jako vaše fantazie.

Na odstartování si projděte pár nápadů od nás.

  • Nastiňte situaci a nechte studenty vybrat ctnosti, které by jim pomohli zareagovat správně.
  • Dejte žákovi vytáhnout náhodně kartu se ctností a nechte jej, ať se podělí o situaci, kdy se u něj tato ctnost projevila.
  • Nechte postupně každého, ať předá vybranou kartu s ctností kamarádovi, který podle něj tuto ctnost má. Využít můžete celou škálu možností, které zpětná vazba nabízí.

Oživte sociální výchovu. S kartami získáte zajímavou sadu 52 ctností, s jejichž pomocí se snáze vyjadřují obtížně popsatelné situace a postoje. Usnadňují vyjadřování pocitů a současně nechávají prostor pro vlastní názor a pohled.

Jak karty vypadají?

ctnosti úcta

  • Jméno ctnosti
  • Obrázek, který může evokovat danou ctnost
  • stručný popis
  • 3 krátké inspirace, jak tuto ctnost u sebe probudit a naplňovat v reálném životě

 

 

 

 

 

 

 

Pozor na hodnocení dobře – špatně. Vše je otázkou etiky a hodnocení, co je lépe a co hůře, je velice subjektivní.

Diskuze a posuzování důsledků, které může naše rozhodování mít, je zdrojem poučení, osobnostního růstu a zkoumání svého já.

Ctnosti jsou pozitivní síla pro celý život.